Naši chovatelé

Naše vepřové zblízka

Sdružujeme chovatele vepřového masa, kteří nám smluvně zaručují český původ masa a dodržování všech hygienických a veterinárních norem. Součástí naší online prodejní sítě se může stát každý zemědělec, který splňuje tato kritéria, ať jde o rodinou farmu nebo zaběhlou firmu. Naší snahou je tvořit online obchodní síť prodejen po celé ČR, kde se nabídka časem rozroste o další české zemědělské produkty. Zákazníci je mohou koupit přímo od konkrétních producentů nebo dodavatelů, kde výkupní a spotřebitelská cena není ovlivňována maržemi supermarketů.

Seznam našich současných chovatelů vepřového masa

Maso z Choťovic

Farma rodiny Horáků se zaměřuje především na chov prasat a skotu. Farmu, s více než dvacetiletou tradicí, najdete v malé vesničce Choťovice, nedaleko lázeňského města Poděbrady. Nabízí kvalitní výrobky z masa a koření, bez přidávání náhražek. Rodina Horáků zákazníkům garantuje původ zakoupeného masa a výrobků. Zvířata se narodila přímo na farmě, jsou krmena kvalitním certifikovaným krmivem a následně jsou zde i zpracována. To vše pod přísným dohledem veterinární správy.

Chlenské maso

Ochutnejte i vy čerstvé a poctivé maso z Královéhradeckého kraje. Všechny nabízené výrobky pocházejí z vlastních zvířat. Ty jsou chovány v okolí Chlen a krmeny výhradně surovinami, které sami chovatelé pěstují na polích a lukách pod Orlickými horami. Kvalita masa je tak pod dohledem už od počátku.
Na rozdíl od „starších“ a levnějších mas z Německa nebo Polska jde Chlenské maso ke zpracování hned po porážce. To spolu se šetrným zpracováním masa bez zbytečné „chemie“, náhražek nebo „vylepšovadel“ zaručuje výtečnou chuť a kvalitu. 

Karsit Agro

Zemědělská společnost Karsit Agro, a.s. hospodaří na jižním cípu Trutnovského okresu v blízkosti Dvora Králové Nad Labem.
Přeštické černostrakaté plemeno prasat je původní lokální plemeno v západních Čechách. Maso přeštických prasat je neobyčejně křehké, šťavnaté a jemně prorostlé tukem.
Vepřové maso pochází z faremního chovu, kde je kladen velký důraz na kvalitní život všech zvířat, která jsou na farmě chována.
Potravina nejvyšší kvality, bez konzervantů od českého producenta. Výrobek z podhůří Krkonoš, od tradičního regionálního výrobce. Při chovu prasat se nepoužívají žádné látky urychlující růst. 

Agro Jesenice

V současné době obhospodařuje 5 500 ha zemědělské půdy. Společnost se zaměřuje na pěstování obilovin a krmných plodin pro živočišnou výrobu a bioplynovou stanici. Hlavní tržní plodiny jsou: potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka, mák, zelený hrášek. Pro zabezpečení krmiva pro chov skotu je to silážní kukuřice a víceleté pícniny, vojtěška, jetel a trávy.
V chovu prasat společnost provedla repopulaci genetikou z Dánska. Areál má kapacitu 750 prasnic, 3000 ks chovu selat a 5600 ks ve výkrmu s roční produkcí 21000 prasat na jatky.

Rabbit

Společnost byla založena v roce 1991. První činností firmy bylo zpracování králičího masa a odtud také pochází název mateřského podniku. Postupem času z malé firmy vyrostl, v průběhu následujících let, zemědělsko-potravinářský celek, který využívá nejmodernější technologie v celém řetězci výroby a zpracování. 
Zabývá se pěstováním zemědělských plodin, výrobou krmných směsí, které jsou využívány v chovech dojnic, v chovech hovězího a vepřového, výkrmu drůbeže a  chovu králíků. Na tuto živočišnou výrobu navazují zpracovatelské podniky produkující výrobky, které jsou distribuovány do vlastní maloobchodní sítě, do obchodních sítí supermarketů i do zahraničí.

Agrofarm Žďár nad Sázavou

Společnost AGROFARM se věnuje intenzivnímu chovu prasat. Na svých farmách má ustájeno cca 60 000 ks prasat, konkrétně 8 350 ks selat, 18 300 ks předvýkrmu, 4 420 ks mladých chovných prasat, 1 300 ks prasniček, 23 600 ks výkrmu, 4 100 ks prasnic a 30 plemenných kanců.  

Kralovická zemědělská a.s. 

Zaměřuje se na zemědělskou prvovýrobu. Rovnoměrně  je zastoupena živočišná i rostlinná výroba.

Shopping Cart